Khalid

Khalid

Tên thật: Khalid
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: United States
Bài Hát Khalid
Video Khalid
Ca sĩ Âu Mỹ