Khải Đăng

Khải Đăng

Tên thật: Nguyễn Đăng Khải
Sinh: 21/11
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khải Đăng
Video Khải Đăng
Ca sĩ Nhạc Trẻ