Khắc Hưng

Khắc Hưng

Tên thật: Nguyễn Khắc Hưng
Sinh: 12/12/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Khắc Hưng
Video Khắc Hưng
Ca sĩ Nhạc Trẻ