Kenny G

Kenny G

Tên thật: Kenneth Gorelick
Sinh: 05/06/1956
Quốc gia: United States
Bài Hát Kenny G
Video Kenny G
Ca sĩ Hòa Tấu