Katy Perry

Katy Perry

Tên thật: Katheryn Elizabeth Hudson
Sinh: 25/10/1984
Quốc gia: United States
Bài Hát Katy Perry
Video Katy Perry
Ca sĩ Âu Mỹ