Kai Đinh

Kai Đinh

Tên thật: Đinh Lê Hoàng Vỹ
Sinh: 17/10/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Kai Đinh
Video Kai Đinh
Ca sĩ Nhạc Trẻ