Julie Bergan

Julie Bergan

Tên thật: Julie Bergan
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: United States
Bài Hát Julie Bergan
Ca sĩ Âu Mỹ