JSOL

JSOL

Tên thật: Nguyễn Thái Sơn
Sinh: 21/07/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát JSOL
Video JSOL
Ca sĩ Nhạc Trẻ