Jin Shi

Jin Shi

Tên thật: Jin Shi
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: China
Bài Hát Jin Shi
Ca sĩ Hòa Tấu