Jim Yosef

Jim Yosef

Tên thật: Jim Yosef
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: United States
Bài Hát Jim Yosef
Ca sĩ Âu Mỹ