Jess Glynne

Jess Glynne

Tên thật: Jess Glynne
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: United Kingdom
Bài Hát Jess Glynne
Video Jess Glynne
Ca sĩ Âu Mỹ