James Last

James Last

Tên thật: James Last
Sinh: 17/04/1929
Quốc gia: Germany
Bài Hát James Last
Ca sĩ Hòa Tấu