J97 (Jack)

J97 (Jack)

Tên thật: Trịnh Trần Phương Tuấn
Sinh: 12/04/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát J97 (Jack)
Video J97 (Jack)
Ca sĩ Nhạc Trẻ