J Balvin

J Balvin

Tên thật: José Álvaro Osorio Balvin
Sinh: 07/05/1985
Quốc gia: United States
Bài Hát J Balvin
Video J Balvin
Ca sĩ Âu Mỹ