Irene & Seulgi (Red Velvet)

Irene & Seulgi (Red Velvet)

Tên thật: Bae Ju-hyun & Kang Seul-gi
Sinh: 1991 & 1996
Quốc gia: Hàn Quốc
Bài Hát Irene & Seulgi (Red Velvet)
Video Irene & Seulgi (Red Velvet)
Ca sĩ Hàn Quốc