Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

Tên thật: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Sinh: 06/08/1978
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hồng Ngọc
Video Hồng Ngọc
Ca sĩ Nhạc Trẻ