Hoàng Yến Chibi

Hoàng Yến Chibi

Tên thật: Nguyễn Hoàng Yến
Sinh: 08/12/1995
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hoàng Yến Chibi
Video Hoàng Yến Chibi
Ca sĩ Nhạc Trẻ