Hoàng Tôn

Hoàng Tôn

Tên thật: Nguyễn Hoàng Tôn
Sinh: 15/11/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hoàng Tôn
Video Hoàng Tôn
Ca sĩ Nhạc Trẻ