Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh

Tên thật: Hoàng Thùy Linh
Sinh: 11/08/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hoàng Thùy Linh
Video Hoàng Thùy Linh
Ca sĩ Nhạc Trẻ