Hoàng Rapper

Hoàng Rapper

Tên thật: Nguyễn Đức Hải Hoàng
Sinh: 24/05/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hoàng Rapper
Video Hoàng Rapper
Ca sĩ Nhạc Trẻ