Hoàng Kim

Hoàng Kim

Tên thật: Hoàng Kim
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hoàng Kim
Ca sĩ Nhạc Trẻ