Hoài Lâm

Hoài Lâm

Tên thật: Nguyễn Tuấn Lộc
Sinh: 01/7
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hoài Lâm
Video Hoài Lâm
Ca sĩ Nhạc Trẻ