Hàn Bảo Nghi

Hàn Bảo Nghi

Tên thật: Hàn Bảo Nghi
Sinh: 01/06/1965
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Hàn Bảo Nghi
Ca sĩ Hoa Ngữ