Hà Nhi

Hà Nhi

Tên thật: Trần Thị Hà Nhi
Sinh: 08/02
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hà Nhi
Video Hà Nhi
Ca sĩ Nhạc Trẻ