Gin Tuấn Kiệt

Gin Tuấn Kiệt

Tên thật: Nguyễn Tuấn Kiệt
Sinh: 06/09/1994
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Gin Tuấn Kiệt
Video Gin Tuấn Kiệt
Ca sĩ Nhạc Trẻ