(G)I-DLE

(G)I-DLE

Tên thật: GIRL-I-DLE
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Hàn, Thái, Trung, Đài
Bài Hát (G)I-DLE
Video (G)I-DLE
Ca sĩ Hàn Quốc