FT Island

FT Island

Tên thật: FT Island
Sinh: 07/06/2007
Quốc gia: South Korea
Bài Hát FT Island
Video FT Island
Ca sĩ Hàn Quốc