Dương Tông Vỹ

Dương Tông Vỹ

Tên thật: Dương Tông Vỹ
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: China
Bài Hát Dương Tông Vỹ
Ca sĩ Hoa Ngữ