Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm

Tên thật: Dương Thừa Lâm
Sinh: 04/06/1984
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Dương Thừa Lâm
Video Dương Thừa Lâm
Ca sĩ Hoa Ngữ