Dương Ngọc Thái

Dương Ngọc Thái

Tên thật: Dương Ngọc Thái
Sinh: 26/06/1977
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Dương Ngọc Thái
Video Dương Ngọc Thái
Ca sĩ Nhạc Trẻ