Dương Edward

Dương Edward

Tên thật: Nguyễn Tùng Dương
Sinh: 08/09/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Dương Edward
Video Dương Edward
Ca sĩ Nhạc Trẻ