Đức Kaishi

Đức Kaishi

Tên thật: Vũ Trung Đức
Sinh: 15/12/1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đức Kaishi
Ca sĩ Nhạc Trẻ