Đỗ Thụy Khanh

Đỗ Thụy Khanh

Tên thật: Đỗ Đình Thụy Khanh
Sinh: 19/02/1990
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đỗ Thụy Khanh
Video Đỗ Thụy Khanh
Ca sĩ Nhạc Trẻ