Đình Phong

Đình Phong

Tên thật: Nguyễn Lê Bình Nguyên
Sinh: 22/09/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đình Phong
Video Đình Phong
Ca sĩ Nhạc Trẻ