Đinh Kiến Phong

Đinh Kiến Phong

Tên thật: Đinh Kiến Phong
Sinh: 06/02
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đinh Kiến Phong
Video Đinh Kiến Phong
Ca sĩ Nhạc Trẻ