Diana Ross

Diana Ross

Tên thật: Diana Ernestine Earle Ross
Sinh: 26/03/1944
Quốc gia: United States
Bài Hát Diana Ross
Video Diana Ross
Ca sĩ Âu Mỹ