Đào Tinh Oánh

Đào Tinh Oánh

Tên thật: Đào Tinh Oánh
Sinh: 29/10/1969
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Đào Tinh Oánh
Video Đào Tinh Oánh
Ca sĩ Hoa Ngữ