Đào Gia Minh

Đào Gia Minh

Tên thật: Bùi Minh Đời
Sinh: 10/10/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đào Gia Minh
Video Đào Gia Minh
Ca sĩ Nhạc Trẻ