Đại Tráng

Đại Tráng

Tên thật: Đại Tráng
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: China
Bài Hát Đại Tráng
Video Đại Tráng
Ca sĩ Hoa Ngữ