DaBaby

DaBaby

Tên thật: Jonathan Lyndale Kirk
Sinh: 22/12/1991
Quốc gia: Hoa Kỳ
Bài Hát DaBaby
Video DaBaby
Ca sĩ Âu Mỹ