Cung Lâm Na

Cung Lâm Na

Tên thật: Cung Lâm Na
Sinh: 1975
Quốc gia: China
Bài Hát Cung Lâm Na
Ca sĩ Hoa Ngữ