CM1X

CM1X

Tên thật: Phạm Nguyễn Đức Anh
Sinh: 30/10/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát CM1X
Video CM1X
Ca sĩ Nhạc Trẻ