Clairo

Clairo

Tên thật: Claire Cottrill
Sinh: 18/08/1998
Quốc gia: Hoa Kỳ
Bài Hát Clairo
Video Clairo
Ca sĩ Âu Mỹ