Chu Bin

Chu Bin

Tên thật: Chu Đăng Thanh
Sinh: 26/07/1985
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Chu Bin
Video Chu Bin
Ca sĩ Nhạc Trẻ