Chris Stapleton

Chris Stapleton

Tên thật: Chris Stapleton
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: United States
Bài Hát Chris Stapleton
Video Chris Stapleton
Ca sĩ Âu Mỹ