Châu Thâm

Châu Thâm

Tên thật: 周深
Sinh: 29/09/1992
Quốc gia: China
Bài Hát Châu Thâm
Ca sĩ Hoa Ngữ