Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

Tên thật: Châu Kiệt Luân
Sinh: 18/01/1979
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Châu Kiệt Luân
Video Châu Kiệt Luân
Ca sĩ Hoa Ngữ