Charlie Puth

Charlie Puth

Tên thật: Charles Otto Puth Jr.
Sinh: 02/12/1991
Quốc gia: United States
Bài Hát Charlie Puth
Video Charlie Puth
Ca sĩ Âu Mỹ