Cát Tuyền

Cát Tuyền

Tên thật: Ngô Hải Vân
Sinh: 1974
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Cát Tuyền
Ca sĩ Nhạc Trẻ