Cao Thắng Mỹ

Cao Thắng Mỹ

Tên thật: Cao Thắng Mỹ
Sinh: 22/12/1988
Quốc gia: China
Bài Hát Cao Thắng Mỹ
Video Cao Thắng Mỹ
Ca sĩ Hoa Ngữ